Zaterdag 7 November vond traditioneel de groenopruimdag plaats. Tijdens de groenopdruimdag worden ieder jaar twee grote groenafval containers geplaatst aan de Fontanalaan en helpen alle bewoners mee de wijk weer schoon te krijgen.

Dit jaar leek het nog sneller te lopen dan normaal. Om omstreeks 9.30 begonnen de eerste enthousiastelingen en de eerste container zat om 11.00 al vol!

Om 10.00 uur was de koffie bruin voor iedereen die klaar was met werken of even pauze kwam houden en was er voldoende mogelijkheid om met de buren bij te kletsen. Dit werd zeker ook gedaan!

Bedankt voor iedereen zijn enthousiasme!

De Commissie openbare ruimte van de Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3
Heleen Meskers, Stefan Verbrugh, Joep Herrmann en Joke Berkers.