Op zaterdag 11 juni is er weer een “ruim uw zolder, schuur en garage op” dag.

Net als voorgaande keren zullen er 2 kraakwagens en een wagen voor klein ijzer (iemand uit de wijk) en een voor witgoed, computers, elektronica etc.
Er kan die dag geen groenafval, geen bouwafval en geen chemisch afval ingeleverd worden.

Tijdstip:
Van 10.00 tot uiterlijk 14.00 uur

Plaats: Neumannlaan:

Ruilmarkt:
Spullen die nog bruikbaar zijn kunnen op de Ruilmarkt op het grasveld geplaatst worden. Er mag geen geld voor gevraagd worden. Alleen bewoners uit de wijk mogen in eerste instantie spullen meenemen. Alles wat om 13.30 niet is opgehaald zal dan in de kraakwagen verdwijnen.

Aanhangwagen:
Als u spullen heeft die u zelf niet naar de Neumannlaan kan brengen, dan kan dit opgehaald worden. Als u dit van te voren meldt bij Joep Herrmann, dan zal het die dag bij u opgehaald worden. ( opgeven per mail: joep@prinsejagt3.nl )

Route:
Vanwege de doorstroming zal er op de Neumannlaan weer een eenrichtingsverkeer gelden die dag. U moet vanaf de Isidorusweg de Neumannlaan inrijden en deze via de Gerretsonlaan weer verlaten.

Ontmoetingspunt:
Voor de sociale contacten zal er die dag ook een koffie en thee ontmoetingsplek zijn bij de tennistafel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joke Berkers