Beste leden van de Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3

Met de kennis van nu over het coronavirus en de RIVM-richtlijnen lijkt het ons niet verstandig om deze vergadering op dit moment door te laten gaan. We hebben daarom besloten om de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 3 april a.s. te annuleren.

Zodra de omstandigheden het toelaten zullen wij u opnieuw uitnodigen voor de ALV 2020.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar en hopelijk tot gauw. Het bestuur van Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3.