Op zaterdag 9 juni is er weer een OPRUIMDAG.

Net als voorgaande keren zullen er 2 kraakwagens zijn voor uw afval uit schuur, zolder en garage. Verder komt er weer een wagen voor klein ijzer, witgoed (geen koel/vriescombinaties), computers, elektronica etc zijn. Er kan die dag geen groenafval, geen bouwafval en geen chemisch afval ingeleverd worden.

Tijdstip: Van 10.00 tot uiterlijk 13.30 uur
Plaats: Neumannlaan

Ruilmarkt:
Spullen die nog bruikbaar zijn kunnen op de Ruilmarkt op het grasveld geplaatst worden. Er mag geen geld voor gevraagd worden. Alleen bewoners uit de wijk mogen in eerste instantie spullen meenemen. Alles wat om 13.00 geen nieuwe bestemming heeft gekregen, zal dan in de kraakwagen verdwijnen.

Aanhangwagen:
Als u spullen heeft die u zelf niet naar de Neumannlaan kunt brengen, dan kan dit opgehaald worden. Als u dit van te voren meldt, uiterlijk op woensdag 6 juni bij Stefan Verbrugh, dan zal het die dag bij u opgehaald worden (opgeven per mail stefan@verbrugh.nl).

Route:
Vanwege de doorstroming zal er die dag op de Neumannlaan weer eenrichtingsverkeer gelden. U moet dan vanaf de Isidorusweg de Neumannlaan inrijden en deze via de Gerretsonlaan weer verlaten.

Ontmoetingspunt:
Voor de sociale contacten zal er die dag ook een koffie en thee ontmoetingsplek zijn bij de tennistafel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Joke Berkers 06-44822748