De commissie openbare ruimte draagt bij aan het schoon en leefbaar maken en houden vande openbare ruimte in de buurt. Ze heeft bijvoorbeeld een belangrijke stem in het onderhoud van de kinderspeelplekken en speeltoestellen in de wijk. Daarnaast organiseren zij o.a. onderstaande activiteiten.

Houd de agenda in de gaten!


Groenopruimdag

Op de eerste zaterdag van november is er een groep-opruimdag in de buurt. Het doel van deze dag is om de brandgangen en groenstroken rondom de woningen schoon te maken. Maar ook eigen snoeiafval kan worden ingeleverd bij de containers die op die dag te vinden zijn in de Fontanalaan. Uiteraard is er ook koffie en ruimte voor een praatje.

De commissie openbare ruimte draagt zorg voor het maken en verspreiden van de flyer.


Zolderopruimdag

Om de drie jaar is er een “opruimdag” op een zaterdag in juni. Alles wat staat te verstoffen op zolder, in berging en garage kan dan worden ingeleverd op het plein aan de Neumannlaan. Nog bruikbare spullen worden op het gazon opgesteld en vinden vaak nog gretig aftrek bij andere buurtbewoners. De rest wordt gesorteerd en afgevoerd door de gemeente. Voor koffie en thee wordt gezorgd.


Veegdagen

Blik opzij, dan kan de veger erbij

Sinds enige tijd wordt het vegen van de hele wijk niet meer jaarlijks vooruit gepland. De exacte datum wordt aan het bestuur bekend gemaakt.

Er wordt vanuit gegaan dat de veegdagen voor nu als volgt zijn:

Dinsdag de kant met even-huisnummers  en de hofjes grenzend aan de Isidorusweg.
Woensdag de kant met oneven huisnummers en dus ook de drie parkeerstroken bij de Gerretsonlaan.

Enkele dagen van te voren worden de bekende sandwichborden om lantaarnpalen of verkeersborden bij de toegangsstraten van onze wijk gezet. In Prinsejagt 3 wordt aan het verzoek om de auto’s op de betreffende dagen (voor negen uur ‘s morgens)  aan de overkant of elders te parkeren goed gevolg gegeven. Het kan natuurlijk nog beter maar … een hele lege zijde van een straat nodigt bezoekers, passanten, klusbedrijven etc.  uit tot parkeren – wat nu net even niet de bedoeling was. Attendeer eventueel uw buren indien nodig.

Indien het qua tijd nog mogelijk is om de borden aan het begin van de straat te plaatsen wordt dit gedaan. Het kan ook zijn dat het niet ruim van tevoren bekend gemaakt wordt. Dan worden er geen borden geplaatst en zal er een mededeling komen via de buurpraat app.


Ratten

Voor voorkomen en bestrijden van ratten: zie deze pagina.


Wateroverlast

Op de Algemene Ledenvergadering van de VWP3 op 22 maart 2024 heeft onze wijkgenoot Henk de Groot een presentatie gegeven over wateroverlast in onze wijk.