Skip to main content

Groenopruimdag 2017

Beste bewoners van Prinsejagt 3, Ook dit jaar is er weer een groenopruimdag. En wel op zaterdag 4 november.  Samen met uw buren achterpaden en trottoirs aanpakken Door de gemeente zijn de containers weer beschikbaar gesteld mits wij die dag gebruiken om samen met de buren voor-, zij- en achterpaden, opritten, voortuinen en trottoirs onkruidvrij […]

Groenopruimdag 2015

Zaterdag 7 November vond traditioneel de groenopruimdag plaats. Tijdens de groenopdruimdag worden ieder jaar twee grote groenafval containers geplaatst aan de Fontanalaan en helpen alle bewoners mee de wijk weer schoon te krijgen. Dit jaar leek het nog sneller te lopen dan normaal. Om omstreeks 9.30 begonnen de eerste enthousiastelingen en de eerste container zat […]