Geschiedenis van de wijk en de wijkvereniging:

Informatie over voorzieningen in de omgeving van de wijk:

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3: