Het bestuur van de Wijkvereniging organiseert zelf in principe geen activiteiten in de buurt, maar stimuleert en faciliteert mensen die zichzelf actief willen inzetten voor de buurt. Het bestuur vormt daartoe commissies en werkgroepen die in goed overleg met en steun van het bestuur aan de slag gaan.

Via het menu of de knoppen hieronder kunt u kijken wat zij allemaal doen.