Eind 2020 en begin 2021 heeft de commissie duurzaam een aantal (digitale) informatie-avonden georganiseerd. Naar aanleiding van deze avonden is er een informatiebundel opgesteld met daarin inzicht in hoe onze huizen gebouwd zijn en welke mogelijkheden er zijn om dak/zolderisolatie aan te brengen. De informatie bundel is via deze link te downloaden.