Contactgegevens

Buurtproject Prinsejagt 3

Het Buurtproject Prinsejagt 3 startte in 2012 en bestaat vanaf 2013 in een landelijk netwerk als ZorgSamenBuurt. Er bestaan inmiddels veel meer zorgzame buurten onder deze naam in Nederland, maar Prinsejagt 3 had de primeur!

Activiteiten

Het Buurtproject organiseert naast een koffie/thee-inloop verschillende activiteiten en cursussen. In de huis-aan-huis bezorgde (gele) Nieuwsbrief kun je zien welke activiteiten er zijn en wanneer. Bel de Hulptelefoon voor meer informatie 06-10643877.

Hieronder een opsomming van het aanbod:

 • Duitse conversatie
 • Aquarelleren
 • Samen eten in de Buurthuiskamer
 • Eckhart Tolle lezen
 • Quilt-inloop
 • Handwerkcafé
 • Leesclub
 • Wandelen en bewegen
 • Mindfulness
 • Franse conversatie
 • Filosofie
 • Beweeg je Brein
 • Samen Zingen
 • Soepavond

Koffie/thee-inloop

Je kunt binnenlopen voor koffie of thee in de buurthuiskamer (Madernolaan 23):

 • Elke ochtend van maandag t/m vrijdag van 10:30 tot 12:00 uur
 • Op zondag van 14:30 tot 16:30 uur

Wil je gastvrouw/heer worden bij de koffie-inloop, kom dan een keer langs of neem contact op.

Wil je graag naar de koffie-inloop, maar lukt het niet om op eigen kracht te komen, bel dan de buurthulptelefoon. Er wordt dan geregeld dat je wordt opgehaald en teruggebracht.

Hulp vragen, hulp bieden

Veel van onze buurtgenoten hebben zich bij ons aangemeld om anderen in de buurt te helpen. Een team van contactpersonen staat bij toerbeurt alle dagen tussen 8 en 20 uur paraat aan de hulptelefoon. Zij zoeken een geschikte buurtgenoot bij de hulpvraag.

De hulptelefoon (06-1064 3877) is er voor alle bewoners van Prinsejagt 3. Hulpvragen kunnen variëren van voorlezen tot boodschappen doen, van het gazon maaien tot begeleiden bij een wandeling, van computerproblemen oplossen tot een losse gordijnrail vastzetten. Zo helpen buurtgenoten elkaar regelmatig!

Voor de gegeven hulp wordt afhankelijk van de omvang minimaal 3 euro gevraagd, bestemd
voor de kas van ons buurtproject, dat zonder subsidie bestaat. Graag betalen in de Buurthuiskamer tijdens de koffie/thee-inloop. Doe het geld in een envelop met daarop een aanduiding van het soort hulp en je naam.

Aanmelden als hulpverlener of contactpersoon? Heel graag! Dat kan via de Hulptelefoon.
Voor jongeren is er ook nog het Zakgeld-project, waarbij je bijvoorbeeld een tuinklusje doet en het verdiende loon zelf mag houden! Meld je dus aan!

Boeken lenen

We hebben in de buurthuiskamer een bibliotheek om trots op te zijn. Er zijn volop Nederlandse en vertaalde boeken, romans, thrillers en reisverslagen. Allemaal uitgegeven na 2000. En een 20-tal heel recente boeken, uitgegeven na 2020. Je kunt boeken lenen tijdens de koffie-inloop. De gastvrouw/heer legt je de werkwijze graag uit. Lenen is ook mogelijk op afspraak via de hulptelefoon. Lenen is gratis voor iedereen uit Prinsejagt 3!

Wandelgroep

De wandelgroep onder leiding van Linda den Otter bestaat al weer 10 jaar. Het levert je zo veel op als je een uurtje hebt bewogen……en zeker buiten. Goed voor je conditie, spierkracht, je bent minder stijf en het voorkomt dat je vroegtijdig een rollator nodig hebt. Overigens met een stok of rollator kan je ook meedoen!

Kom meedoen op het basketbalveldje in het park, het is maar een klein stukje van huis, verder gaan we niet.  Je hebt er de hele dag profijt van en je voelt je veel lekkerder wanneer je thuis komt van het wandelen. En ook de koffie / thee na afloop smaakt veel beter.

We starten vanaf Linda’s huisadres Neumannlaan 27, elke week op woensdagochtend om 10.00 uur (behalve in de winterpauze en de zomerpauze).