Duurzaam Prinsejagt

Het initiatief

De stad Eindhoven heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen: energieneutraal in 2045. Dat vraagt om een stevige inzet van alle betrokkenen, ook van de inwoners.

Langs drie lijnen kunnen woningen energieneutraal gemaakt worden:

  • minder energie gebruiken
  • beter isoleren
  • zelf energie opwekken.

Bestaande woningen/wijken vragen om een andere aanpak dan nieuwbouw.  In veel woningen zijn al verbeteringen aangebracht. Mooie voorbeelden zijn vloer-, spouwmuur- en dakisolatie en zonnepanelen en zonneboilers.

In den lande zijn talloze oplossingen beschikbaar en nog in ontwikkeling. Maar wat is nu het meest geschikt voor onze woningen? En wat zijn de knelpunten (zoals de koudebrug vanwege het balkon)? Wellicht zijn er meerdere “eindplaatjes”.

Werkgroep

In Wijkvereniging Prinsejagt is in 2016 een werkgroep Duurzaam van start gegaan. Een van de doelstellingen is zoeken van een goede vorm om beschikbare (praktijk)kennis in de wijk te delen.

In 2019 is een enquête gehouden onder de bewoners van Prinsejagt3, de resultaten van die enquete zien hier te raadplegen.

Volgende stappen zouden kunnen zijn het opstellen van “eindplaatjes” en/of transitiepaden en het gezamenlijk inkopen. Alle hulp is welkom.

Ook nieuwkomers kunnen veel aan deze kennis hebben. Verhuizen is een geschikt moment voor het uitvoeren van verbeteringen.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Archief van berichten over duurzaamheid

Neem contact op met de commissie