Skip to main content

Open Dag Sunny Prinsejagt 20 maart 2016

In de vorige Nieuwsbrief stond een artikel over de groei en bloei van zonnepanelen in de wijk. Een stap op weg naar klimaatneutraal wonen. Samen met 040energie organiseren we op 20 maart 2016 een open dag in de wijk. Het is dan mogelijk om in 5 verschillende type woningen het zonnepanelensysteem (omvormer, zonnepanelen, installatie) te […]

Zonnepanelen in Prinsejagt 3

Zonnepanelen in Prinsejagt 3 De 345 woningen in Prinsejagt 3 zijn voor een groot deel geschikt of zeer geschikt voor het installeren van zonnepanelen.  Geschikt in termen van oriëntatie ten opzichte van de zon en hellingshoek van het dak. Er zijn maar weinig woningen met te veel schaduw. Wel zijn er veel woningen waarbij de […]

Duurzaam Prinsejagt: het initiatief

De stad Eindhoven heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen: energieneutraal in 2045. Dat vraagt om een stevige inzet van alle betrokkenen, ook van de inwoners. Langs drie lijnen kunnen woningen energieneutraal gemaakt worden: minder energie gebruiken,  beter isoleren, zelf energie opwekken. Bestaande woningen/wijken vragen om een andere aanpak dan nieuwbouw.  In veel woningen zijn al verbeteringen aangebracht. Mooie […]

Zonnepanelen in Prinsejagt 3

Energieneutraal in 2045? De gemeente Eindhoven heeft al doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn. Zowel gemeente, bedrijven en burgers. Ook voor burgers kan dat langs twee richtingen: energie besparen en (duurzame) energie opwekken. Voor bestaande woningen (zoals in Prinsejagt 3) is zonne-energie vooralsnog de meeste geschikte vorm om zelf duurzame energie op te wekken. […]