Op de eerste zaterdag van november is er een groep-opruimdag in de buurt. Het doel van deze dag is om de brandgangen en groenstroken rondom de woningen schoon te maken. Maar ook eigen snoeiafval kan worden ingeleverd bij de containers die op die dag te vinden zijn in de Fontanalaan. Uiteraard is er ook koffie en ruimte voor een praatje.

De commissie openbare ruimte draagt zorg voor het maken en verspreiden van de flyer