Beste bewoners van Prinsejagt 3,

Ook dit jaar is er weer een groenopruimdag. En wel op zaterdag 4 november.

 Samen met uw buren achterpaden en trottoirs aanpakken

Door de gemeente zijn de containers weer beschikbaar gesteld mits wij die dag gebruiken om samen met de buren voor-, zij- en achterpaden, opritten, voortuinen en trottoirs onkruidvrij en toegankelijk te maken. Let daarbij speciaal op overhangende takken en heggen, in verband met de veiligheid van u en uw buurtbewoners. Vergeet ook niet om de lampen in de achterpaden vrij te maken zodat het licht daarvan zo effectief mogelijk is.

Plaats Groenafvalcontainer

Deze containers staan tussen 9.00 uur en 15.00 uur in de Fontanalaan, hoek Merkelbachlaan.

Terras
Daar is dan ook een gezellig terras met koffie en thee waar u tussen de bedrijvigheden door, uw medewijkbewoners kunt ontmoeten. Maak er zo een gezellige buurtdag van!

 

Tot ziens op 4 november!

 

De Commissie openbare ruimte van de Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3

Heleen Meskers, Stefan Verbrugh, Dick Coumou, Joep Herrmann en Joke Berkers