Buurtproject Prinsejagt3, de ZorgSamenBuurt

Contactgegevens:

Koffie/thee inloop

Je kunt binnenlopen voor koffie of thee in de buurthuiskamer (Madernolaan 23):

  • Elke ochtend van maandag t/m vrijdag van 10:30 tot 12:00 uur
  • Op zondag van 14:30 tot 16:30 uur

Wil je graag naar de koffie-inloop, maar lukt het niet om op eigen kracht te komen, bel dan de buurthulptelefoon. Er wordt dan geregeld dat je wordt opgehaald en teruggebracht.

Wil je gastvrouw/heer worden bij de koffie-inloop, kom dan een keer langs of neem contact op.

Activiteiten

Het Buurtproject organiseert verschillende activiteiten voor alle buurtbewoners, zoals samen wandelen, bewegen, fietsen, leesclub, samen eten, enzovoort. In de huis-aan-huisbezorgde nieuwsbrief van het Buurtproject kun je zien welke activiteiten er zijn en wanneer.

Hulp vragen, hulp bieden

Veel van onze buurtgenoten hebben zich bij ons aangemeld om anderen in de buurt te helpen. Een team van contactpersonen staat bij toerbeurt alle dagen tussen 8 en 20 uur paraat aan de hulptelefoon. Zij zoeken een geschikte buurtgenoot bij de hulpvraag.

De hulptelefoon (06-1064 3877) is er voor alle bewoners van Prinsejagt 3. Hulpvragen kunnen variëren van voorlezen tot boodschappen doen, van het gazon maaien tot begeleiden bij een wandeling, van computerproblemen oplossen tot een losse gordijnrail vastzetten.

Zo helpen buurtgenoten elkaar regelmatig!

Ook jongeren die een klusje willen doen worden regelmatig ingezet, bijvoorbeeld voor een tuinklus. Dit is het zgn. Zakgeld-Project, zij mogen hun verdiensten houden.

Aanmelden als hulpverlener kan via de contactgegevens boven aan deze pagina.

Boeken lenen

We hebben in de buurthuiskamer een bibliotheek om trots op te zijn. Er zijn volop Nederlandse en vertaalde boeken, romans, thrillers en reisverslagen. Allemaal uitgegeven na 2000. En een 20-tal heel recente boeken, uitgegeven na 2020. Je kunt boeken lenen tijdens de koffie-inloop. De gastvrouw legt je de werkwijze graag uit. Lenen is ook mogelijk op afspraak via de buurthulptelefoon. Lenen is gratis voor iedereen uit Prinsejagt 3!