Voortaan worden de (concept)notulen van Algemene Ledenvergaderingen van de VLP3 gepubliceerd op de website. U vindt ze onder De wijk > Notulen ALV (wachtwoord nodig).

Het door Barbara Bonfrer geschreven artikel over “onze” architect David Zuiderhoek staat nu ook op de website. U vindt het via een link op de pagina De wijk > Prinsejagt 3.