Er is door velen heel hard aan gewerkt en nu is het zover; trots en blij nodigen wij alle buurtbewoners uit om bij de feestelijke officiële opening van onze buurthuiskamer aanwezig te zijn.

Kom op zaterdag 28 oktober naar de Serlioweg 43. We beginnen om 13.30 uur. Om 14.00 uur zal Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, wijken en burgerparticipatie, de officiële opening verrichten.

Ook zijn hierbij uitgenodigd de personen en instanties die het project hebben gesteund en de realisatie mogelijk hebben gemaakt.

Er is gebak, koffie, thee en fris en er is gelegenheid om het glas te heffen, samen met buurtgenoten, op het in gebruik nemen van ons huisje.

Bestuur Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3

De buurthuiskamer is o.a. mogelijk gemaakt door: