Skip to main content

Wie haakt er mee met de granny squares?

Granny squares zijn kleurige gehaakte vierkantjes. Ze worden aan elkaar gehaakt tot een deken van de gewenste grootte. Straks als het kouder wordt, kruip je lekker onder zo’n gehaakte deken en zet je de verwarming een graadje lager. We gaan ze maken in onze buurt en ze worden te koop aangeboden ten behoeve van het Buurtproject. Kijk hier voor meer informatie.


Opening Buurthuiskamer

Er is door velen heel hard aan gewerkt en nu is het zover; trots en blij nodigen wij alle buurtbewoners uit om bij de feestelijke officiële opening van onze buurthuiskamer aanwezig te zijn.

Kom op zaterdag 28 oktober naar de Serlioweg 43. We beginnen om 13.30 uur. Om 14.00 uur zal Yasin Torunoglu, wethouder van wonen, wijken en burgerparticipatie, de officiële opening verrichten.

Ook zijn hierbij uitgenodigd de personen en instanties die het project hebben gesteund en de realisatie mogelijk hebben gemaakt.

Er is gebak, koffie, thee en fris en er is gelegenheid om het glas te heffen, samen met buurtgenoten, op het in gebruik nemen van ons huisje.

Bestuur Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3

De buurthuiskamer is o.a. mogelijk gemaakt door:

De Hulptelefoon: 06-10643877

Wij vangen nog te vaak signalen op, dat de drempel om de hulptelefoon te bellen bij sommige mensen nog steeds te hoog is. Het is jammer dat er achteraf verzucht wordt: had ik daar ook voor kunnen bellen?

U kunt bellen voor….

kleine klusjes, computerstoringen, problemen met uw televisie, een boodschap, gezelschap houden van een partner die slecht alleen gelaten kan worden, vergezellen naar een doktersbezoek, medicijnen ophalen bij de apotheek, rijden naar ziekenhuis of arts en in nog veel meer gevallen. Even een paar uurtjes oppas bij een ziek kindje dat niet naar de opvang mag.

Het zakgeldproject voor onder andere tuinklussen, maar ook sneeuwruimen! We hebben zelfs iemand voor het versieren van uw kerstboom. Kortom gewoon bellen !

Graag tussen 8.00 en 20.00 uur. Wordt er niet direct opgenomen, spreek dan uw naam en telefoonnummer in en u wordt teruggebeld.

Namens het team contactpersonen: José B. en Ina H.