De stad Eindhoven heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen: energieneutraal in 2045. Dat vraagt om een stevige inzet van alle betrokkenen, ook van de inwoners.

Langs drie lijnen kunnen woningen energieneutraal gemaakt worden: minder energie gebruiken,  beter isoleren, zelf energie opwekken.

Bestaande woningen/wijken vragen om een andere aanpak dan nieuwbouw.  In veel woningen zijn al verbeteringen aangebracht. Mooie voorbeelden zijn Tonzon-vloerisolatie en zonnepanelen.

In den lande zijn talloze oplossingen beschikbaar en nog in ontwikkeling. Maar wat is nu het meest geschikt voor onze woningen? En wat zijn de knelpunten (zoals de koudebrug vanwege het balkon)? Wellicht zijn er meerdere “eindplaatjes”.

In Wijkvereniging Prinsejagt gaat in 2016 een werkgroep Duurzaam van start. Een van de doelstellingen is zoeken van een goede vorm om beschikbare (praktijk)kennis in de wijk te delen.  Volgende stappen zouden kunnen zijn het opstellen van “eindplaatjes” en/of transitiepaden en het gezamenlijk inkopen. Alle hulp is welkom. Hierover later meer.

Ook nieuwkomers kunnen veel aan deze kennis hebben. Verhuizen is een geschikt moment voor het uitvoeren van verbeteringen.