Energieneutraal in 2045?

De gemeente Eindhoven heeft al doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn. Zowel gemeente, bedrijven en burgers.

Ook voor burgers kan dat langs twee richtingen: energie besparen en (duurzame) energie opwekken.

Voor bestaande woningen (zoals in Prinsejagt 3) is zonne-energie vooralsnog de meeste geschikte vorm om zelf duurzame energie op te wekken. Warmtepompen zijn meer geschikt voor nieuwbouw en kleinschalige windenergie is nog volop in ontwikkeling.

De 345 woningen in Prinsejagt 3 zijn voor een groot deel geschikt of zeer geschikt voor het installeren van zonnepanelen. Geschikt in termen van oriëntatie ten opzichte van de zon en hellingshoek van het dak. Er zijn maar weinig woningen met te veel schaduw. Wel zijn er veel woningen waarbij de achterkant (met dakkapellen, dakramen en afvoerpijpen) de zonkant is. Het maximaal aantal te plaatsen zonpanelen en soms ook het rendement wordt hierdoor lager.

Het beeld is als volgt:
– 132 rijtjeswoningen met zon op de voorkant
– 99 rijtjeswoningen met zon op de achterkant
– 23 vrijstaande woningen
– 91 bungalows (zuidkant Isidorusweg veel schaduw door bomen, helft hoek Serlioweg/Gerretsonlaan ongunstig door ligging noordoost)

Dat zie je ook wel terug in de plaatsing van de zonnepanelen. Inmiddels zijn in onze wijk (peildatum 1 november 2015) op 52 daken zonnepanelen geïnstalleerd. Het zijn totaal 661 zonnepanelen, gemiddeld bijna 13 per woning.

Het meest vallen de rijtjeshuizen op: 32 met de zon aan de voorkant (in de Neumannlaan zelfs vier op een rij) en 8 met de zon aan de achterkant.
Ook de daken van 7 vrijstaande woningen staan vol met zonnepanelen, maar steeds aan de achterkant en dus goed verstopt.
Ook enkele bungalows hebben zonnepanelen op het dak. Een tweetal op de Serlioweg al vanaf

2012, maar inmiddels ook op de Isidorusweg (nummer 6) en de Gerretsonlaan (nummer 56). En vergeet de Dom Paul Bellotweg (nummer 2) niet. Conclusie: op bijna alle type woningen zijn inmiddels zonnepanelen geïnstalleerd, al is het soms even zoeken.

De variatie is groot. Bijna naast elkaar een garage met 4 panelen (Isidorusweg 45) en een vrijstaande woning met 24 panelen (Van Dormaalstraat 4). Een veel voorkomend aantal panelen is 15 (5×3).

De grote toename is begonnen in 2012 (mede dank zij de rijkssubsidie) en liep door tot 2013, 2014, maar ook in 2015 zijn er nog een paar bijgekomen. De voorlichtingsactie van 2012/2013 heeft ook veel mensen over de streep geholpen.

De voordelen van zonnepanelen zijn evident: duurzame energie en een goede investering, ook al is er altijd discussie mogelijk over de terugverdientijd.

Toch aarzelen nog veel mensen om de stap te zetten. Hier kunnen allerlei meer dan begrijpelijke redenen voor zijn. Soms berust de aarzeling op gebrek aan informatie of gebrek aan vertrouwen in informatie of adviezen.

040energie (http://040energie.nl) is een Eindhovens burgerinitiatief met het doel burgers te ondersteunen met installatie van zonnepanelen. 040energie werkt wijkgericht en heeft ook samenwerking gezocht met de wijkvereniging Prinsejagt 3.

In onze wijk is echter al veel kennis en ervaring met zonnepanelen, en daarom is gezocht naar een specifieke benadering voor onze wijk.

De standaardaanpak van 040energie is:

  1. Een voorlichtingsbijeenkomst
  2. Een gratis (en vrijblijvende) quick scan op basis
    van gegeven van zonatlas.nl en Google Earth met daarin: aantal panelen, geschatte opbrengst en geschatte terugverdientijd met en zonder BTW teruggaaf)
  3. Een (€30, maar vrijblijvende) schouwrapport waarmee een offerte kan worden aangevraagd
  4. Evt. bemiddeling naar leveranciers

In overleg met een 040energie hebben we gekozen voor de volgende stappen:

1. Dit artikel in de Nieuwsbrief van Prinsejagt 3 2. Maken van quickscans per type woning/ligging door 040energie
3. Publicatie van quickscans op de website van Prinsejagt in een nieuwe rubriek
4. Open dag op 20 maart 2016, waarin gerealiseerde systemen (van elke type woning/ligging minstens 1 te bekijken/bevragen zijn. Hier zullen mensen van 040energie aanwezig zijn.
5. Vervolgens is het aan geïnteresseerde bewoners zelf of zij 040energie vragen om een schouw te maken.

In de eerste Nieuwsbrief van 2016 komt meer informatie over de quickscans, de nieuwe rubriek op de website en de open dag.

Arjen van Halem Fred Verhoeckx Wiebe de Haan