Weer een update over de 6-Minutenzone in de wijk

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het opzetten van een 6-minutenzone in Prinsejagt 3 onder het motto “Prinsejagt Hartveilig”. Het doel is het opzetten van een netwerk van vrijwilligers met een reanimatiecertificaat en het ophangen van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) zodat in geval van een reanimatie snel, binnen 6 minuten, in actie kan worden gekomen.

In december 2015 zijn de leden van de werkgroep bij alle 340 woningen in de wijk langs geweest voor een inzamelingsactie. Samen hebben de bewoners ruim €3600 bij elkaar gebracht voor de aanschaf van AED’s en beschermende kasten. Met de donatie van Linda den Otter en een andere gulle gever kunnen 3 AED’s en kasten worden aangeschaft.

In maart worden de kasten en AED’s opgehangen en zullen we de vrijwilligers met een reanimatiecertificaat op de hoogte brengen van de locaties. De commissie zal voor de vrijwilligers oefenavonden organiseren, en de officiële hercertificering bespreken.

Mocht u vrijwilliger willen worden en interesse hebben in het volgen van de reanimatiecursus, neem dan contact met ons op.

Donaties van sponsors zoals particulieren, ondernemers in de wijk, of via bedrijven waar wijkbewoners aan verbonden aan zijn, zijn nog steeds van harte welkom! Na aanschaf blijven er kosten voor onderhoud, zoals batterijen, software updates. Ook het blijven trainen van reanimatievaardigheden van de vrijwilligers kost geld.
Mocht u hieraan financieel willen bijdragen, neem dan contact op met Chantal Klaassen via chantal.klaassen@gmail.com of met Bart Vullings via vullings.vandersteen@planet.nl of 040-2371271.
Wilt u deelnemen aan dit initiatief? Vrijwilliger worden? Betrokken zijn bij onderhoud en beheer van de AED’s? Of een andere rol oppakken? Neem contact met ons op.