Spring naar de hoofdinhoud

AED oefenavond Reanimatie

AED oefenavond Reanimatie, DOE MEE !!!

    Omdat elke minuut telt  ……

De werkgroep Prinsejagt Hartveilig organiseert 2 keer per jaar een gratis reanimatie AED oefenavond. Deze oefenavond is niet alleen voor degene die al in het bezit zijn van een AED certificaat maar is zeker ook bedoeld voor buurtgenoten die meer willen weten wat te doen bij een reanimatie.

Onderstaande punten komen aan bod (klik op de link voor meer info)

Aanmelden kan via een berichtje naar jeff.van.hek@gmail.com

Doelstelling van de avond is het oefenen en herhalen van alle handelingen die bij een mogelijke AED inzet verwacht worden. Er is ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en tevens is het een mooie gelegenheid om met andere buurtgenoten bij te praten.
Professioneel oefenmateriaal is aanwezig .

De eerstvolgende oefenavond is woensdag 27 november 2019

Locatie : Pieter Eijffhuis
Tijdstip : van 20:00 tot ongeveer 21:30

Aan deze oefenavond zijn geen kosten verbonden en de koffie is gratis.

Aanmelden voor aankomende of eerstvolgende gelegenheden kan via een mailtje naar jeff.van.hek@gmail.com

Eenmaal aangemelde buurtgenoten ontvangen tijdig een bericht voor de eerstvolgende oefenavond.

De officiële AED (herhaling) cursus kunt u zelf het beste regelen via de Stichting Reanimatie Onderwijs Zuid Oost Brabant.   https://www.reanimatieonderwijszob.nl/Cursuskalender/

Waar hangen onze AED’s ?

Meer informatie vind u op www.eindhovenhartveilig.nl

Prinsejagt 3 wordt Hartveilig!

Weer een update over de 6-Minutenzone in de wijk

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het opzetten van een 6-minutenzone in Prinsejagt 3 onder het motto “Prinsejagt Hartveilig”. Het doel is het opzetten van een netwerk van vrijwilligers met een reanimatiecertificaat en het ophangen van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) zodat in geval van een reanimatie snel, binnen 6 minuten, in actie kan worden gekomen.

In december 2015 zijn de leden van de werkgroep bij alle 340 woningen in de wijk langs geweest voor een inzamelingsactie. Samen hebben de bewoners ruim €3600 bij elkaar gebracht voor de aanschaf van AED’s en beschermende kasten. Met de donatie van Linda den Otter en een andere gulle gever kunnen 3 AED’s en kasten worden aangeschaft.

In maart worden de kasten en AED’s opgehangen en zullen we de vrijwilligers met een reanimatiecertificaat op de hoogte brengen van de locaties. De commissie zal voor de vrijwilligers oefenavonden organiseren, en de officiële hercertificering bespreken.

Mocht u vrijwilliger willen worden en interesse hebben in het volgen van de reanimatiecursus, neem dan contact met ons op.

Donaties van sponsors zoals particulieren, ondernemers in de wijk, of via bedrijven waar wijkbewoners aan verbonden aan zijn, zijn nog steeds van harte welkom! Na aanschaf blijven er kosten voor onderhoud, zoals batterijen, software updates. Ook het blijven trainen van reanimatievaardigheden van de vrijwilligers kost geld.
Mocht u hieraan financieel willen bijdragen, neem dan contact op met Chantal Klaassen via chantal.klaassen@gmail.com of met Bart Vullings via vullings.vandersteen@planet.nl of 040-2371271.
Wilt u deelnemen aan dit initiatief? Vrijwilliger worden? Betrokken zijn bij onderhoud en beheer van de AED’s? Of een andere rol oppakken? Neem contact met ons op.

Prinsejagt Hartveilig!

Weer een update over de 6-Minutenzone in de wijk

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het opzetten van een 6-minutenzone in Prinsejagt 3 onder het motto “Prinsejagt Hartveilig”. Het doel is het opzetten van een netwerk van vrijwilligers met een reanimatiecertificaat en het ophangen van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) zodat in geval van een reanimatie snel, binnen 6 minuten, in actie kan worden gekomen.

32 vrijwilligers

Volgens onze administratie telt onze wijk 32 personen met een reanimatiecertificaat (eind november 2015). Velen hebben zich inmiddels aangemeld bij Hartslagnu.nl en kunnen derhalve worden opgeroepen door de 112 alarmcentrale om te assisteren bij een reanimatie. Tevens staan er weer 6 mensen op een lijst om opgeleid te worden. Mocht u ook interesse hebben in het volgen van de reanimatiecursus, meld u dan aan via de link: http://bit.ly/1FPXtyg

Ook willen we buurtbewoners die reeds een cursus hebben gevolgd en kunnen reanimeren oproepen zich aan te melden. Hoe meer burgerhulpverleners uiteindelijk geregistreerd staan hoe groter de kans om binnen 6 minuten te kunnen starten met een reanimatie. Dus als u al over een geldig reanimatie certificaat beschikt maar zich nog niet heeft aangemeld als vrijwilliger, neem dan s.v.p. contact op met Chantal Klaassen via chantal.klaassen@gmail.com

De commissie zal in 2016 oefenavonden organiseren, en ook de officiële hercertificering van vrijwilligers gaan regelen.

Volgende stap: aanschaf AED’s

Het is noodzakelijk dat snel wordt gestart met de hartmassage. Maar het succespercentage van een reanimatie neemt pas echt toe als ook een AED wordt gebruikt.

De commissie heeft uitgezocht welke AED het beste kan worden aangeschaft, lettend op gebruiksgemak, en op prijs en onderhoudskosten. Verder is een goede kast nodig om de AED tegen weer en wind te beschermen, maar ook tegenvandalisme. We hebben hiervoor kennis opgedaan bij “Hart voor Acht” en bij “Achtse Barrier Hartveilig”, en ervaringen elders in Nederland.

Om AED’s op strategische plekken, verdeeld over de wijk, op te kunnen hangen zijn in totaal 3 AED’s nodig. Maar dat kost veel geld: zelfs met een mooie korting kosten AED’s en kasten bij elkaar tot € 4500…

Onze vereniging sponsort al diverse activiteiten van de werkgroep en heeft ook aangegeven garant te willen staan voor het toekomstig onderhoud van de AED’s, maar voor de aanschaf van de AED’s willen we de hulp van de bewoners inroepen.

De werkgroep heeft ideeën over een inzamelingsactie, waar we in december 2015 vorm aan geven. We hopen dat met 340 woningen in de wijk en dus evenzovele potentiële donoren het bedrag van €4500 bijeen kan worden gebracht.

Mocht u niet te willen wachten en nu al financieel willen bijdragen aan de aanschaf van een AED voor de wijk, neem dan contact op met Chantal Klaassen (zie email adres hierboven), of bel met Bart Vullings (040-2371271).

Wilt u deelnemen aan dit initiatief? Vrijwilliger worden? Betrokken zijn bij onderhoud van de AED’s? Of een andere rol oppakken? Neem contact met ons op!

Bart Vullings