Weer een update over de 6-Minutenzone in de wijk

In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u kunnen lezen over het opzetten van een 6-minutenzone in Prinsejagt 3 onder het motto “Prinsejagt Hartveilig”. Het doel is het opzetten van een netwerk van vrijwilligers met een reanimatiecertificaat en het ophangen van AED’s (Automatische Externe Defibrillator) zodat in geval van een reanimatie snel, binnen 6 minuten, in actie kan worden gekomen.

32 vrijwilligers

Volgens onze administratie telt onze wijk 32 personen met een reanimatiecertificaat (eind november 2015). Velen hebben zich inmiddels aangemeld bij Hartslagnu.nl en kunnen derhalve worden opgeroepen door de 112 alarmcentrale om te assisteren bij een reanimatie. Tevens staan er weer 6 mensen op een lijst om opgeleid te worden. Mocht u ook interesse hebben in het volgen van de reanimatiecursus, meld u dan aan via de link: http://bit.ly/1FPXtyg

Ook willen we buurtbewoners die reeds een cursus hebben gevolgd en kunnen reanimeren oproepen zich aan te melden. Hoe meer burgerhulpverleners uiteindelijk geregistreerd staan hoe groter de kans om binnen 6 minuten te kunnen starten met een reanimatie. Dus als u al over een geldig reanimatie certificaat beschikt maar zich nog niet heeft aangemeld als vrijwilliger, neem dan s.v.p. contact op met Chantal Klaassen via chantal.klaassen@gmail.com

De commissie zal in 2016 oefenavonden organiseren, en ook de officiële hercertificering van vrijwilligers gaan regelen.

Volgende stap: aanschaf AED’s

Het is noodzakelijk dat snel wordt gestart met de hartmassage. Maar het succespercentage van een reanimatie neemt pas echt toe als ook een AED wordt gebruikt.

De commissie heeft uitgezocht welke AED het beste kan worden aangeschaft, lettend op gebruiksgemak, en op prijs en onderhoudskosten. Verder is een goede kast nodig om de AED tegen weer en wind te beschermen, maar ook tegenvandalisme. We hebben hiervoor kennis opgedaan bij “Hart voor Acht” en bij “Achtse Barrier Hartveilig”, en ervaringen elders in Nederland.

Om AED’s op strategische plekken, verdeeld over de wijk, op te kunnen hangen zijn in totaal 3 AED’s nodig. Maar dat kost veel geld: zelfs met een mooie korting kosten AED’s en kasten bij elkaar tot € 4500…

Onze vereniging sponsort al diverse activiteiten van de werkgroep en heeft ook aangegeven garant te willen staan voor het toekomstig onderhoud van de AED’s, maar voor de aanschaf van de AED’s willen we de hulp van de bewoners inroepen.

De werkgroep heeft ideeën over een inzamelingsactie, waar we in december 2015 vorm aan geven. We hopen dat met 340 woningen in de wijk en dus evenzovele potentiële donoren het bedrag van €4500 bijeen kan worden gebracht.

Mocht u niet te willen wachten en nu al financieel willen bijdragen aan de aanschaf van een AED voor de wijk, neem dan contact op met Chantal Klaassen (zie email adres hierboven), of bel met Bart Vullings (040-2371271).

Wilt u deelnemen aan dit initiatief? Vrijwilliger worden? Betrokken zijn bij onderhoud van de AED’s? Of een andere rol oppakken? Neem contact met ons op!

Bart Vullings