In deze P3 Nieuwsbrief onder andere een bijdrage van Rian van Etten over verbinding met de wijk door werk en hobby.

Verder een verontrustend verhaal over oprukkend gespuis dat een bedreiging vormt voor de leefbaarheid en bepaalde vormen van leven in onze wijk.

De P3 Nieuwsbrief van september 2023 is te bekijken en te downloaden via het beschermde menu-onderdeel Nieuwsbrieven.