Spring naar de hoofdinhoud

Nieuwsbrief maart en ALV 2024

De Algemene Ledenvergadering 2024 vindt plaats op 22 maart in De Hoeksteen. Aanvang 19:30!

Na afloop zal dhr. Henk de Groot een voordracht houden over de Wateroverlast in Prinsejagt 3 waarna voldoende gelegenheid zal zijn om vragen te stellen. Henk zal ingaan op de geschiedenis van de Blauwe Transformatie, de stand van zaken nu en wat in de toekomst nog mogelijk is.

De vergaderstukken voor de ALV staan in de huis-aan-huis bezorgde Nieuwsbrief van maart.

De Prinsejagt 3 Nieuwsbrief van maart 2024 is te bekijken en te downloaden via het beschermde menu-onderdeel Nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief september 2023

In deze P3 Nieuwsbrief onder andere een bijdrage van Rian van Etten over verbinding met de wijk door werk en hobby.

Verder een verontrustend verhaal over oprukkend gespuis dat een bedreiging vormt voor de leefbaarheid en bepaalde vormen van leven in onze wijk.

De P3 Nieuwsbrief van september 2023 is te bekijken en te downloaden via het beschermde menu-onderdeel Nieuwsbrieven.