Spring naar de hoofdinhoud

Nieuwsbrief maart en ALV 2024

De Algemene Ledenvergadering 2024 vindt plaats op 22 maart in De Hoeksteen. Aanvang 19:30!

Na afloop zal dhr. Henk de Groot een voordracht houden over de Wateroverlast in Prinsejagt 3 waarna voldoende gelegenheid zal zijn om vragen te stellen. Henk zal ingaan op de geschiedenis van de Blauwe Transformatie, de stand van zaken nu en wat in de toekomst nog mogelijk is.

De vergaderstukken voor de ALV staan in de huis-aan-huis bezorgde Nieuwsbrief van maart.

De Prinsejagt 3 Nieuwsbrief van maart 2024 is te bekijken en te downloaden via het beschermde menu-onderdeel Nieuwsbrieven.

Nieuwsbrief september 2023

In deze P3 Nieuwsbrief onder andere een bijdrage van Rian van Etten over verbinding met de wijk door werk en hobby.

Verder een verontrustend verhaal over oprukkend gespuis dat een bedreiging vormt voor de leefbaarheid en bepaalde vormen van leven in onze wijk.

De P3 Nieuwsbrief van september 2023 is te bekijken en te downloaden via het beschermde menu-onderdeel Nieuwsbrieven.

Word jij ons nieuwe bestuurslid?

Er komt i.v.m. bestuurswisseling een plekje vrij in het bestuur.

Wil jij het stokje overnemen?

Vind je het leuk om ook op de een andere manier betrokken te zijn bij jouw wijk, dan is dit een mooie mogelijkheid.

Het doel van de vereniging is o.a. de belangen van de leden te behartigen. Zowel met betrekking tot het woongenot, als de leefbaarheid in de wijk.

We hebben inmiddels fantastische initiatieven en commissies in de wijk, die wij als bestuur ondersteunen, daar zijn we trots op!

Jij als bewoner kan ook iets toevoegen aan onze wijk. We doen het namelijk niet alleen, maar samen. Alleen daardoor kunnen we het DNA van de wijk voort blijven zetten.

Wil je meedenken over het wel en wee van de wijk en mee praten over de onderwerpen die er spelen en daar ook een rol in hebben, dan nodigen wij je uit om je aan te melden voor de openstaande functie.

Je bent van harte welkom om in overleg met ons een vergadering bij te wonen. Wij vergaderen 1x per maand in een ongedwongen sfeer en onder het genot van een hapje en een drankje. Tijdens het bijwonen van de vergadering kan je kennismaken met de onderwerpen die voorbij komen.

Denk je dat deze rol bij je past en overweeg je ons te komen versterken, neem dan contact op via de mail: secretariaat@prinsejagt3.nl of neem contact op met één van onze bestuursleden. De telefoonnummers staan achterop de nieuwsbrief.

Wij horen graag iets van je, Geert, Hans, Wiebe, Stan, Mariëtte en Jacqueline