De vereniging

Welkom bij de Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3.

De wijk Prinsejagt 3 ligt in stadsdeel Woensel-Noord te Eindhoven tussen de Gerretsonlaan, Huizingalaan, 1e Lieven de Keylaan en Oude Bosschebaan.

De vereniging stelt zich ten doel de belangen van de leden te behartigen, zowel met betrekking tot het woongenot van de woningen en de leefbaarheid in de wijk, alsook betreffende de eigendom van de woningen, alles in de ruimste zin van het woord.

Mededelingen

 • Nieuws over het buurtproject en het schema voor de koffie-inloop (maart,april).
  Lees meer..
 • Extra ALV over het bestuursvoorstel “Bouw Buurthuiskamer aan de Serlioweg/Madernolaan”.
  Lees hier.. Uitnodiging bijzondere Algemene Ledenvergadering (pdf).
  Lees hier..  BIJLAGE 1. Toelichting bij keuze locatie Madernolaan (pdf).
  Lees hier..  BIJLAGE 2. Financiële informatie over bouw en exploitatie (pdf).
 • Blik opzij, dan kan de veger erbij – in 2016
  Lees hier het veeg schema..
 • Op 27 januari heeft het Woonbedrijf de nieuwbouwplannen gepresenteerd voor de woningen aan de Gerretsonlaan 1 t/m 127 (oneven).
  Het plan is om op deze plek 36 grondgebonden seniorenwoningen te realiseren. Lees meer..
 • De contributie voor het lidmaatschap in 2016 bedraagt €11 en dient overgemaakt te worden op
  IBAN: NL66 INGB 0000148212 t.n.v. VER WIJKBELANGEN PRINSEJAGT 3 te Eindhoven, onder vermelding van uw postcode en huisnummer.